Aktualizacje danych ewidencji gruntów

Świadczymy usługi aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków oraz synchronizacji z danymi wieczystoksięgowymi. Dokumentację geodezyjną sporządzamy dla właścicieli gruntów, budynków lub lokali, którzy zobowiązani są do zgłoszenia zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Oferujemy również opracowanie wykazów synchronizacyjnych m.in. na potrzeby uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w przypadku, gdy w księdze wieczystej nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w rejestrze publicznym.

Oferujemy również tworzenie map do celów sądowych i prawnych (m.in. do celów postępowań sądowych w sprawach spadkowych i zasiedzeniu) niezbędnych przy podziałach działek lub nieruchomości.

 

 

Pojazdy budowlane