Pomiary geodezyjne

Świadczymy usługi z zakresu pomiarów geodezyjnych obejmujące również pomiary wysokościowe i pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Z użyciem specjalistycznych narzędzi przeprowadzamy pomiary geodezyjne pozwalające przedstawić formę ukształtowania danego terenu. Zapewniamy wykonanie:

  • pomiarów w celu ustalenia objętości mas ziemnych,
  • pomiarów pionowości obiektów,
  • pomiarów geometrii budynków,
  • pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.

 

Przyrząd geodezyjny na polu