Usługi geodezyjne

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne na zlecenie Klientów indywidualnych, firm wykonawczych i podmiotów administracji publicznej. Naszym Klientom zapewniamy obsługę inwestycji budowlanych obejmującą m.in.: tworzenie map do celów projektowych, geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych, wytyczanie w terenie sieci uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych.

Realizujemy również prace na zlecenie podmiotów administracji publicznej obejmujące m.in.: tworzenie map z projektem podziału nieruchomości, aktualizacje danych ewidencji gruntów i budynków oraz synchronizacje z danymi wieczystoksięgowymi, a także tworzenie map do celów sądowych i prawnych. Oferujemy również wyznaczanie punktów i wznowienia znaków granicznych oraz ustalanie przebiegu granic.

Zależnie od indywidualnych potrzeb, zapewniamy wykonanie pojedynczych prac geodezyjnych, jak również współpracę w szerszym zakresie, w ramach stałej obsługi geodezyjnej.

Świadczone przez nas usługi geodezyjne obejmują:

  • tworzenie map z projektem podziału nieruchomości,
  • tworzenie map do celów sądowych i prawnych,
  • wyznaczanie punktów i wznowienia znaków granicznych oraz ustalanie przebiegu granic,
  • aktualizacje danych ewidencji gruntów i budynków oraz synchronizacje z danymi wieczystoksięgowymi,
  • tworzenie map do celów projektowych,
  • geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych,
  • uzgadnianie projektów sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych,
  • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych.

 

Zapoznaj się z naszą ofertą

Plany techniczne pod cyrklem

Mapy do celów projektowych

Pomarańczowy przyrząd

Tyczenie granic nieruchomości / mapy prawne, podziały

Kamera na statywie

Pomiary geodezyjne

Dwoje pracowników

Inwentaryzacje powykonawcze

Dwaj pracownicy w niebieskich kaskach

Tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu / obsługa inwestycji