Inwentaryzacje powykonawcze

Realizujemy inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych. Przeprowadzane przez nas przed oddaniem do użytkowania pomiary geodezyjne dotyczą obiektów budowlanych wykonanych na podstawie pozwolenia na budowę oraz podziemnych elementów sieci uzbrojenia, takich jak: przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i elektroenergetyczne. Sporządzona przez nas dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w efekcie inwentaryzacji powykonawczej zawiera dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 

Przyrząd geodezyjny na budowie