Tworzenie map do celów projektowych i prawnych  

Sporządzamy mapy do celów projektowych dla obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowania geodezyjno-kartograficzne tworzymy na bazie mapy zasadniczej, aktualizując stan faktyczny działki i otaczającego ją terenu. Mapy do celów projektowych wykonujemy o zasięgu dostosowanym do wymogów budowlanych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Projekty techniczne