Oferta pracowni geodezyjnej GEO-PAKA w Warszawie

Specjalizujemy się w usługach geodezyjnych, które realizujemy na zlecenie Klientów indywidualnych, firm i podmiotów administracji publicznej. Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych, jak również tworzenie map do celów sądowych i prawnych.

 

Czytaj więcej

Plany techniczne pod cyrklem

Mapy do celów projektowych

Oferujemy wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych dla celów projektowych oraz tworzenie map do celów sądowych i prawnych wykorzystywanych przy podziałach działek lub nieruchomości.

Pomarańczowy przyrząd

Tyczenie granic nieruchomości / mapy prawne, podziały

Sporządzamy aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków dla właścicieli zobowiązanych do zgłoszenia zmiany danych. Zapewniamy również wykonanie synchronizacji z danymi wieczystoksięgowymi.

Kamera na statywie

Pomiary geodezyjne

Zapewniamy realizację pomiarów geodezyjnych obejmujących pomiary wysokościowe i pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Wykonujemy m.in. pomiary objętości mas ziemnych oraz  pionowości i geometrii budynków.

Dwoje pracowników

Inwentaryzacje powykonawcze

W ramach inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych wykonujemy pomiary geodezyjne obiektów powstałych na podstawie pozwolenia na budowę oraz podziemnych elementów sieci uzbrojenia.

Dwaj pracownicy w niebieskich kaskach

Tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu / obsługa inwestycji

Wykonujemy pomiary realizacyjne obejmujące opracowanie geodezyjnego planu realizacyjnego i wyznaczanie w terenie położenia planowanych obiektów oraz infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu.

Najwyższe standardy usług geodezyjnych

Kilka słów o pracowni

Jesteśmy pracownią geodezyjną z ponad 30-letnim stażem w branży. Doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte w czasie trzech dekad działalności na rynku pozwalają nam zapewniać najwyższe standardy usług geodezyjnych. Wykonujemy zlecenia typowe i niestandardowe, gwarantując rzetelną i terminową realizację wszystkich powierzonych nam zleceń.

Kobieta w niebieskim kasku