Pomiary realizacyjne

Zapewniamy wykonanie pomiarów realizacyjnych. W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji na etapie poprzedzającym prace budowlane oferujemy opracowanie planu realizacyjnego oraz wyznaczanie w terenie położenie planowanych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Wytyczamy osie konstrukcyjne budynków i budowli, tyczymy przyłącza oraz charakterystyczne punkty przebiegu sieci. Zapewniamy również wykonanie powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych budynków, budowli i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu oraz pomiarów kontrolnych.

 

Zielony przyrząd geodezyjny