Tworzenie map do celów projektowych i prawnych  

Sporządzamy mapy do celów projektowych dla obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowania geodezyjno-kartograficzne tworzymy na bazie mapy zasadniczej, aktualizując stan faktyczny działki i otaczającego ją terenu. Mapy do celów projektowych wykonujemy o zasięgu dostosowanym do wymogów budowlanych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Oferujemy również tworzenie map do celów sądowych i prawnych (m.in. do celów postępowań sądowych w sprawach spadkowych i zasiedzeniu) niezbędnych przy podziałach działek lub nieruchomości.

 

Projekty techniczne